#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Một câu chuyện vui thú về cái chuyện hiện ho bị mất giữa 2 người đồng nghiệp như thế này mình cũng chỉ là một người tình cờ nhìn thấy điều ấy mà thôi sau khi cả cơ quan mình đều nghỉ về đi ăn thì mình chợt nhận ra mình quên chìa khóa ở cơ quan chính vì thế mình đã quay lại lấy và thật tình cờ và bất ngờ mình đã nhìn thấy những cảnh tượng này đó là những cảnh tượng của đứa em gái đồng nghiệp và một người con trai cùng cơ quan nó đã làm những chuyện ấy ngay tại cơ quan nhưng tại sao chúng nó không bỏ tiền ra để giữ an ngoài nhỉ hay ở đây nó vui thú hơn

Diễn viên tham gia phim

N/A