#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Người giám đốc ấy muốn cho mình đi cùng để ký hợp đồng cùng cô ấy, và các bạn biết đấy chẳng có cái mẹ gì được gọi là tự nhiên cả ấy mọi người ạ tất cả đều có nguyên nhân của nó cả và điều đưa lại sự thật gọi là nguyên nhân đó là gì nhỉ, đó là cái lúc mà nó nói rằng muốn được thực hiện những cái hành động dâm đó để tận hưởng cái vui thú của sự ham muốn lớn của sự dâm dục ấy ạ, và chính mình khi nghĩ đến điều ấy cũng thấy sướng không kém ấy nha các bạn, chẳng biết sao nhưng vui đó là cái điều đương nhiên ấy mà nhỉ he he

Diễn viên tham gia phim

N/A